Hỗ trợ khách hàng

Thể lệ viết bài trên TRẺ Talent

– Tất cả các mọi người đều có thể tham gia.

– Bài dự thi theo thể loại văn xuôi, giới hạn từ 500 đến 700 chữ (Người gởi chịu trách nhiệm việc cung cấp hình ảnh)

– Ngoài bút hiệu, nickname đăng báo, người viết xin ghi rõ tựa bài, họ tên tác giả, số phôn, email hoặc địa chỉ cư trú để Ban tổ chức tiện liên lạc.