TRẺ là một kênh quảng cáo hiệu quả nhất của người Việt tại Mỹ, TRẺ cung cấp 2 kênh quảng cáo là trên báo giấy và Rao vặt Báo Trẻ. Bạn có thể xem thêm thông tin tại trang này.