Hỗ trợ khách hàng

Giới thiệu một số mục chính của Website

Với phiên bản hiệnt ại TRẺ Magazine có những hạng mục sau đây:

  1. Bài Viết: Các bài viết chính của trang tạp chí
  2. Trẻ Book: Phần này để giới thiệu Sách (Không Bán)
  3. Trẻ Biếm Hoạ: Phần này gồm các ảnh Biếm hoạ đặc biệt của Trẻ
  4. Trẻ Viral: Gồm các Video Re-up hoặc Create của Trẻ
  5. Trẻ Quote: Là mục Suy đi Ngẫm Lại trên báo giấy
  6. Events: Là Phần Sự kiện trên báo giấy
  7. Newsletters: Phần tương tác với khách hàng (Dành cho bộ phận Marketing)